1

DNV

Effectief starten met de MVO Quickscan

Met de nieuwe certificatienorm MVO Prestatieladder kunt u uw inspanningen in uw organisatie op het gebied van MVO direct inzichtelijk maken en laten certificeren. Als u effectief wilt starten met MVO, is het raadzaam om eerst uw startpositie te bepalen. Een goede manier om dit te doen is door middel van de 2-daagse MVO Quickscan. Deze quickscan geeft u een duidelijk beeld van waar u staat op het gebied van MVO en welke stappen nodig zijn om verder te komen.

De MVO Quickscan is een effectieve manier om te beginnen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze tweedaagse scan analyseert uw organisatie op basis van de eisen van de MVO Prestatieladder. U zult verrast zijn over de hoeveelheid MVO-aspecten die al onbewust geïntegreerd zijn in uw strategie. Na de quickscan heeft u een duidelijk overzicht en weet u op welk niveau van de MVO Prestatieladder uw organisatie zich bevindt.

De aanpak van de MVO Quickscan biedt concrete handvatten om duurzame ontwikkeling binnen uw organisatie in kaart te brengen. Met behulp van 33 indicatoren wordt onderzocht hoe uw organisatie invulling geeft aan haar MVO-beleid. Dit gebeurt in samenwerking met verantwoordelijken en deskundigen binnen uw organisatie.

Wat levert een tweedaagse MVO Quickscan op? U krijgt direct inzicht in het niveau van de MVO Prestatieladder waarop uw organisatie zich bevindt. Daarnaast wordt gekeken of de juiste stakeholders zijn betrokken en worden uw MVO-ambities vastgesteld. U ontvangt een rapportage met resultaten en aandachtspunten, en kunt direct aan de slag met het opstellen van een realistisch MVO-actieplan.

DNV
Een vertrouwde stem om wereldwijde transformaties aan te pakken

Wij zijn de onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg. Gedreven door ons doel, om leven, eigendommen en het milieu te beschermen, geven wij onze klanten en hun belanghebbenden feiten en betrouwbare inzichten zodat belangrijke beslissingen met vertrouwen kunnen worden genomen.

Bel ons +31(0)10 2922600

Product delen

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

(advertentie)