Het beschermen en ondersteunen van biodiversiteit is waar organisaties ook invloed op kunnen uitoefenen. In de directe omgeving door bijvoorbeeld het kantoorpand of bedrijventerrein te vergroenen. Door insectenhotels en nestkasten op te hangen of een groen dak aan te leggen. Maar ook indirect, bijvoorbeeld met oplossingen die verantwoord beheer van bermen waar bijen en insecten wonen ondersteunen.