8

Waardewenders

Zet je organische reststromen om in nieuwe producten

Zelf circulaire ketens opzetten

De aarde raakt uitgeput, nieuwe grondstoffen zijn schaars en organische reststromen worden gecomposteerd, waarbij onder andere de opgeslagen CO2 weer vrijkomt. Door de reststromen te verwerken tot grondstoffen voor biobased producten, wil Waardewenders bijdragen aan duurzaamheid, een betere leefomgeving en een circulaire economie.

Circulair

Organische reststromen en gerecycled papier maken deel uit van de grondstof voor nieuw papier. Daardoor zijn er veel minder nieuwe grondstoffen nodig. De eindproducten zijn ook volledig recyclebaar.

Van Nederlandse bodem

Met productie op Nederlandse bodem en lokale herkomst van reststromen is de transportafstand beperkt en reduceren we CO2-uitstoot.

Lokale verbinding

De samenwerking met boerderij De Beukehof maakt het mogelijk om de reststromen duurzaam én lokaal te verwerken.

Zonne-energie

De energie die nodig is bij de verwerking van de vezels komt van zonnepanelen op onze productielocatie.

Door een daadwerkelijk product te maken van reststromen, maken wij duurzaam ondernemen concreet. Zo helpen wij onze klanten met het zetten van stappen naar een circulaire economie.

Wat levert het op?

Reduceer uitstoot van CO2
Ondersteuning van ecologisch beheer van bijvriendelijke bermen
Maak een daadwerkelijk product van natuurlijke reststromen
Waardewenders
Van reststroom tot eindproduct

Waardewenders verandert natuurlijke reststromen in grondstof voor duurzame producten. Met deze nieuwe producten buigen we de lineaire economie om naar een circulaire economie.

0172 - 420 565

Product delen

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

Meer weten? Neem contact op met:

Herrejan-e1626276783145-768x530
Eigenaar

(advertentie)