3

DNV

Maak uw sociale betrokkenheid zichtbaar met de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Bijdragen aan de werkgelegenheid van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
MedewerkersSociaal ondernemenVerslaglegging & Rapportage

De prestatieladder socialer ondernemen is hét instrument om uw sociale betrokkenheid zichtbaar te maken. Onderscheid u als bedrijf door deze erkenning en blijf concurrerende bedrijven een stap voor!

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een waardevol instrument dat bedrijven in staat stelt om hun bijdrage aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie zichtbaar te maken. Het doel van de PSO is om bedrijven die socialer ondernemen te erkennen en te stimuleren. Dit heeft verschillende voordelen.

Allereerst leidt de PSO tot meer duurzame werkplekken voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven worden gestimuleerd om actief bij te dragen aan het creëren van kansen voor deze groep, wat resulteert in meer inclusieve arbeidsmarkt.

Daarnaast zorgt de PSO voor ketenstimulatie. Bedrijven die socialer ondernemen worden erkend en zichtbaar gemaakt, waardoor andere bedrijven worden aangemoedigd om ook stappen te zetten op dit gebied. De PSO is relevant voor verschillende partijen. Gemeenten, woningcorporaties en andere opdrachtgevers kunnen de ladder gebruiken bij aanbestedingen om de inzet van bedrijven op het gebied van werkgelegenheid te beoordelen. Werkgevers kunnen de PSO inzetten in gesprekken met leveranciers, cao-partners en gemeenten, waardoor sociale doelstellingen concreet en meetbaar worden gemaakt. Tot slot kunnen gemeenten en het UWV de PSO gebruiken bij hun werkgeversdienstverlening, waardoor ze preferente werkgevers kunnen selecteren die actief bijdragen aan sociaal ondernemen.

DNV biedt certificeringsdiensten volgens de PSO en ondersteunt organisaties bij het behalen van PSO-certificering en het versterken van hun sociale impact.

DNV
Een vertrouwde stem om wereldwijde transformaties aan te pakken

Wij zijn de onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en kwaliteitszorg. Gedreven door ons doel, om leven, eigendommen en het milieu te beschermen, geven wij onze klanten en hun belanghebbenden feiten en betrouwbare inzichten zodat belangrijke beslissingen met vertrouwen kunnen worden genomen.

Bel ons +31(0)10 2922600

Product delen

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email

(advertentie)